Studieaanbod

Een studieaanbod dat haast alle deuren opent…


Het zorgende karakter van onze school is ook zichtbaar in ons studieaanbod. Zo maken wij over de jaren heen duidelijk de keuze om onze leerlingen extra taallessen aan te bieden. Wij willen hen enerzijds opvoeden als meertalige leerlingen en anderzijds ook hun slaagkansen in de niet-taalvakken te verhogen. Daarnaast wordt zowel in het eerste jaar als in de tweede graad een extra lesuur wiskunde voorzien waardoor we al onze leerlingen de nodige basis kunnen aanleren. Voor leerlingen met een wiskundeknobbel wordt dit extra lesuur in de tweede graad gebruikt voor uitdieping of verbreding.

Door extra te investeren in een stevige basiskennis kunnen onze leerlingen een gerichte keuze maken voor de derde graad en hun hogere studies na het secundair.

 

Eerste graad

Eerste leerjaar A

Eerste leerjaar

Extra talen: FransIn het eerste middelbaar kunnen de leerlingen kiezen of ze wel of geen Latijn wensen te volgen. Leerlingen die geen Latijn wensen te volgen, kiezen voor extra taaluren of voor STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics). Daarnaast krijgen zij een extra klasuur aangeboden waar er samen gewerkt wordt aan 'leren leren', plannen maken, een positieve klassfeer enz..


De andere vakken maken deel uit van het uitgebreid gemeenschappelijk gedeelte. Wij maken een bewuste keuze om in onze eerste graad naast de theoretische vakken ook muzikale en plastische opvoeding aan te bieden.

Om de overgang van de lagere school naar het secundair te vergemakkelijken, krijgen alle leerlingen in het eerste middelbaar nog een extra uurtje wiskunde aangeboden.

 

Bekijk de volledige lessentabel voor het eerste leerjaar

Download de lessentabel voor het eerste leerjaar

 

Tweede leerjaar

Tweede leerjaar

Naast het gemeenschappelijke gedeelte (25u) biedt het Lutgardiscollege in het specifieke gedeelte (5u) de richtingen ‘Latijn’ en ‘Moderne Wetenschappen’ aan.

Je merkt dat in het tweede middelbaar het aantal uren in het gemeenschappelijk gedeelte verkleint om zo extra taaluren te kunnen aanbieden aan al onze leerlingen. Vanaf het tweede middelbaar krijgt iedereen immers extra uren Frans of Nederlands. De klassenraad bepaalt voor ieder kind welke keuze de beste is. Deze lijn wordt doorgetrokken tot in het vierde middelbaar.

Daarnaast maken wij een bewuste keuze om in onze eerste graad naast de theoretische vakken ook muzikale en plastische opvoeding aan te bieden.

 

Bekijk de volledige lessentabel voor het tweede leerjaar 

Download de lessentabel voor het tweede leerjaar

  • Lutgardiscollege
  • De Wahalaan 11 | 1160 Oudergem
  • 02 672 38 67

Inschrijvingen 2018-2019

Inschrijven voor het schooljaar 2018-2019 doet u via de volgende

procedure

Om persoonlijk over de inschrijvingsprocedure op de hoogte gehouden te worden

klik hier

Noteer alvast onze laatavondopening 'Night@school' op woensdag 20 december 2017.

Download hier het volledige schoolreglement (2017-2018):

schoolreglement

Website by woluweb light nospace mini

© 2018 Lutgardiscollege Oudergem