Naar nog meer afstandsleren...

Afdrukken

"411 nieuwe opnames in één dag, nu al bijna 3000 COVID-patiënten in ziekenhuis"

"Gemiddeld 295 ziekenhuisopnames per dag"

Dit zijn twee krantenkoppen van vandaag, woensdag 21 oktober 2020... en zo zijn er in elke krant wel te vinden...

Wij voelen het ook op onze school... Het aantal afwezige leerkrachten en leerlingen neemt toe, het aantal klassen in quarantaine neemt toe en het aantal positief geteste leerlingen neemt toe. Ook het onderhoudspersoneel wordt niet gespaard en is deze week afwezig waardoor er nogmaals maatregelen dienden te worden genomen.

Elk nieuwe besmetting of mogelijke nieuwe besmetting vraagt om een grote aanpassing binnen onze school: van het informeren van leerlingen, ouders en leerkrachten, naar het sensibiliseren over de hygiënemaatregelen, tot het aanpassen van het lesgeven en de combinatie van verschillende soorten lesgeven.

De leerkrachten én de leerlingen, ze hebben het allemaal gedaan... Ze hebben allemaal snel en flexibel geschakeld.

Een dikke proficiat voor iedereen is hier op zijn plaats. Dank je wel allemaal!

We voelen echter dat we stilaan op de limiet komen en een meer algemene aanpak zich opdringt, de rust moet even kunnen terugkeren op de school, zowel bij leerkrachten als bij leerlingen. En een veilige omgeving is essentieel.

Daarom hebben we in overleg met onze preventiedienst besloten om de leerlingen van de tweede en derde graad vanaf maandag 26 oktober tot en met dinsdag 10 november (7 dagen) online afstandsleren aan te bieden. Zo kunnen de leerkrachten én de leerlingen zich focussen op één type lesgeven / of les volgen. Leerlingen die moeilijk van thuis uit kunnen werken, blijven uiteraard welkom op onze school. Zij krijgen een lokaal toegewezen. 

 

 Anderzijds verwachten we de leerlingen van de eerste graad (eerste en tweede jaar) dagelijks op school, zij krijgen hierdoor meer adem- en speelruimte. Deze leerlingen zitten verspreid over de twee verschillende gebouwen en worden als dusdanig ook uit elkaar gehouden. Bijkomende veiligheidsmaatregelen worden nog uitgewerkt.