Lessentabellen

1e leerjaar

1. Gemeenschappelijk gedeelte (incl. INDI-uren): 28u

Vak Aantal uren per week
Godsdienst 2u
Nederlands

3u 
met mogelijkheid tot 9 u. en periodes van 11 u.

Frans

3u

met mogelijkheid tot maximaal 6 u.

Wiskunde

3u

met mogelijkheid tot maximaal 9 u.

NRT

  • natuur(wetenschappen)
  • ruimte
  • techniek
6u
Geschiedenis 1u
Lichamelijke Opvoeding 2u
Artistieke vorming 2u
Engels 1u
ICT 1u
   
Extra INDI-uren
(individuele uren)
6u met keuze voor wiskunde / Nederlands / Frans
Keuzevak 1 - 2u Grieks / programmeren / extra sport / mindfulness / ...

2. Keuzegedeelte: 4u.

Wie voor Latijn kiest, opteert voor een keuzegedeelte van 4u Latijn. In dit pakket zitten geen extra taaluren, STEM of mens en samenleving. Indien leerlingen extra hulp nodig hebben, kunnen zij tijdens de middagpauze bij hun vakleerkrachten terecht.

Leerlingen die geen Latijn willen volgen, kiezen voor een trimestriële cluster van extra taaluren (TAAL),  STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) en het vak 'mens en samenleving' (over burgerzin en financiële geletterheid)

 

Download de lessenrooster van het eerste middelbaar (wijzigingen mogelijk)

2e leerjaar

1. Gemeenschappelijk gedeelte (incl. INDI-uren): 25u + 2u ontdekking

Godsdienst 2u
Nederlands 3u 
met mogelijkheid tot 4u / 5u en 7u (extra taal).
Frans 3u
Wiskunde

3u

met mogelijkheid tot maximaal 7 u.

NRT (natuur / ruimte en techniek)

4u

met mogelijkheid tot maximaal 7 u.

Engels 2u + 1u (naargelang de basisoptie)
Geschiedenis 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u

Ontdekkingsvakken:

  • Mens & Samenleving
  • Kunst & Muziek
  • Sport & Techniek
  • STEM-project
  • ...
2u
Extra INDI-uren
(individuele uren)
6u met keuze voor wiskunde / Nederlands / NRT
Keuzevak Grieks - programmeren - extra sport ...

2. Basisoptie: 5u

Op het Lutgardiscollege bieden wij 4 basisopties aan: Latijn (Klassieke Talen), Economie & organisatie, STEM, Moderne talen en wetenschappen.

Latijn

4u + 1u met mogelijkheid voor een bijkomend lesuur Grieks

Economie en organisatie 5u / 4u met mogelijkheid tot 1u extra wiskunde
Moderne talen en wetenschappen

4u, waarvan 2u wetenschappen en 2u moderne talen

Extra lesuren Engels

STEM 4u met een extra lesuur wiskunde

Meer informatie te vinden onder de rubriek studieaanbod 'tweede jaar' (hier klikken).

Download het lessenrooster voor het tweede leerjaar

 

2e graad

3e en 4e leerjaar

1. Gemeenschappelijk gedeelte: 18u

  Derde jaar Vierde jaar
Godsdienst 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Frans 3u 3u
Aardrijkskunde 1u 1u
Engels 2u 2u
Geschiedenis 2u 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Muzikale Opvoeding 0u 1u
Plastische Opvoeding 1u 0u
TRAJECT (begeleidingsuur) 1u 1u

2. Specifiek gedeelte: 12u

  Derde jaar Vierde jaar
  Economie  Latijn  Wetenschappen Economie  Latijn  Wetenschappen
Economie 4u - - 4u - -
Latijn - 4u - - 4u -
Wetenschappen:       
     - Biologie 1u 1u 2u 1u 1u 2u
     - Chemie 1u 1u 2u 1u 1u 2u
     - Fysica 1u 1u 2u 1u 1u 2u
     - STEM - - 1u - - 1u
Wiskunde 4u+1u 5u 4u+1u 5u 5u 4u+1u 5u 4u+1u 5u 5u

3. Extra taalgedeelte: 2u (voor niet-wetenschappers)

Derde jaar Vierde jaar
TAAL

4. Extra wetenschap: 2u (voor wetenschappers)

Derde jaar Vierde jaar
STEM

 

3e graad

5e en 6e leerjaar

1. Gemeenschappelijk gedeelte: 11u

  Vijfde jaar Zesde jaar
Godsdienst 2u 2u
Esthetica 1u 1u
Geschiedenis 2u 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Nederlands 4u 4u

2. Specifiek gedeelte: 19u. / 21u.

 

Economie
Mod. Talen 

Latijn
Mod. Talen 

Wetenschappen
Mod. Talen

Economie
Wiskunde 
Latijn
Wiskunde 
Wetenschappen
Wiskunde
Economie 4u - - 4u + 2u - -
Latijn - 4u - - 4u -
Wetenschappen:       
     - Aardrijkskunde (in 5/6) 1u 1u 2u / 1u 0/2u 0/2u 2u / 1u
     - Biologie (in 5/6) - - 1u / 2u 1u 1u 1u / 2u
     - Chemie - - 2u 1u 1u 2u
     - Fysica - - 2u 2/0u 2/0u 3u
     - Natuurwetenschappen 2u 2u - - - -
Talen:  
     - Frans 4u 4u 4u 3u 3u 3u
     - Engels 3u 3u 3u 2u 2u 2u
     - Duits 3u 3u 3u - - -
Wiskunde 3u 3u 4u 6u 6u 6u

3. Keuzegedeelte: 2u (naargelang studierichting en jaar)

 

Economie
Mod. Talen 

Latijn
Mod. Talen 

Wetenschappen
Mod. Talen

Economie
Wiskunde 
Latijn
Wiskunde 
Wetenschappen
Wiskunde
Wiskunde - - - - 2/2 u 2/2 u
Duits 
  
0/2 0/2 - - 0/2 u 0/2 u
Wetenschappelijk tekenen 2/0 2/0     2/0 u 2/0 u
Onderzoekend leren (ism VUB) 2/0 2/0     2/0 u 2/0 u

 

Download de lessentabel voor de derde graad