Bestuur

Raad van Bestuur

Voorzitter: dhr. Daniël Poelman

Leden en vertegenwoordigers:

De Raad van Bestuur is de organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en zij schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Zij heeft o.a. beslissingsbevoegdheid over:

 

Directie

Algemeen directeur: mevr. Sabine Verheyden

De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de school.

 

Vlaams Verbond voor Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO)

De scholen zijn aangesloten bij het Vlaams Verbond voor Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO) waarvan ze de leerplannen en de lessenroosters volgen. De Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst (DPB) staat in voor de begeleiding van de leerkrachten.

 

Inspectie

De scholen worden gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en geïnspecteerd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.