Schoolraad

Leden

De schoolraad van het secundair onderwijs bestaat uit:

De directeur woont van rechtswege de vergaderingen bij en heeft een raadgevende stem

Anneke Vanhout is voorzitter en Arne Wouters is verslaggever.


1. Algemeen

Elke school gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap moet een schoolraad oprichten.
Ouders, personeel en de lokale gemeenschap participeren samen in het schoolbeleid en krijgen daarvoor elk evenveel vertegenwoordigers. 

Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen, zoals wijzigingen aan het schoolreglement of het studieaanbod,  grote verbouwingen, het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid … De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.

De schoolraad houdt alle leerlingen, ouders en personeelsleden op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten.

2. Bevoegdheid

De overlegbevoegdheid is van toepassing op materies met een reële impact op het dagdagelijkse leven in de school.

Bevoegdheden van de schoolraad :