Sabine Verheyden | Directie

Het Lutgardiscollege ... een kwaliteitsvolle doorstroomschool

Het Lutgardiscollege is een moderne en kwaliteitsvolle school met een degelijk studieaanbod. In de eerste graad kan je de keuze maken of je Latijn volgt of moderne wetenschappen. Vanaf de tweede graad kan je bij ons terecht voor vier richtingen: Latijn, wetenschappen, moderne talen  of economie. In de derde graad maak je de keuze of je deze richtingen wenst aan te vullen met extra uren wiskunde of extra uren talen.

 

Het Lutgardiscollege ... een katholieke dialoogschool

We staan in tal van vakken en tijdens het hele schoolgebeuren uitdrukkelijk stil bij de verschillende godsdiensten en levensvisies die ons menselijk handelen bepalen en die in onze samenleving circuleren. We stimuleren leerlingen om hierover op een respectvolle manier met elkaar te dialogeren.

We confronteren de leerlingen met de katholiek/christelijke levensvisie die de normen en waarden van onze school draagt.

HET LUTGARDISCOLLEGE ... EEN KLEINE, MAAR GEZELLIGE SCHOOL.

Onze kleinschaligheid is een grote troef: zo staan leerkrachten en directie dicht bij de leerlingen en is de drempel voor ouders ook veel kleiner. In onze school kent iedereen elkaar en kan iedereen bij elkaar terecht. Het geeft ons de mogelijkheid om elke leerling individueel te begeleiden en onderwijs-op-maat aan te bieden: dit kan o.a. vertaald worden in extra uren begeleiding tijdens de middag of intensieve ondersteuning via ons digitaal communicatieplatform.

HET LUTGARDISCOLLEGE ... EEN SCHOOL WAAR IEDEREEN ZICH THUIS KAN VOELEN

De voorbije jaren werkten wij samen met ouders, leerlingen en leerkrachten rond de identiteit van de school en de strategische doelstellingen voor de komende jaren. Zowel ouders, leerlingen als leerkrachten benadrukten dat het Lutgardiscollege vooral een school is waar iedereen zich thuis voelt. Een school waar samen hard gewerkt wordt om een hoog kwaliteitsniveau te bereiken, maar waar daarnaast het welbevinden van de leerlingen centraal staat.

We werken volgens de ‘vitamines voor groei’ (Maarten Vansteenkiste) en laten het ABC (autonomie-betrokkenheid-competentie) de richting wijzen van onze beleidskeuzes. Zo bieden we trajecturen in alle leerjaren om de betrokkenheid te verhogen, laten we leerlingen de keuze (autonomie) over het invullen van hun INDI-uren of keuzevakken en zorgen we voor een strikt evaluatiebeleid met éénduidige afspraken. Zo kunnen we de leertijd maximaliseren.

Kalender

Save the dates

26

Maart

Eindejaars Normandië
voor onze zesdejaars

27

Maart

Extra-muros Ardennen
voor onze vierdejaars

29

Maart

Extra-muros Amsterdam
voor onze vijfdejaars

29

Maart

Extra-muros voor al 1 -2-3 jaren
Planckendael, Hasselt, Belexpo…

25

Mei

Opendeurdag

11

Juni

Start examen

Leerlingen

Oprichtings-jaar

leerkrachten

secretariaats-medewerkers

Neem contact op

Locatie: De Wahalaan 11 | 1160 Oudergem

Telefoon: 02 672 38 67

Email: info@lutgardiscollege.be