Sabine Verheyden | Directie

Algemene informatie

Je bent verplicht om alle dagen, vanaf 1 september tot en met 30 juni, op tijd aanwezig te zijn op school en deel te nemen aan alle lessen en aan de buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten van het leerjaar waarin je bent ingeschreven.

Elke afwezigheid moet gewettigd worden.

Bij afwezigheid verwittigen je ouders ons zo snel mogelijk. Indien wij geen bericht hebben ontvangen, zullen je ouders voor 10.00u. een bericht ontvangen om de afwezigheid van hun zoon of dochter te verantwoorden.

Je bent ziek

Je bent afwezig voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen:

 • Hiervoor gebruiken je ouders de briefjes uit je schoolagenda (in volgorde)!
 • Let op: dat kan maximaal vier keer in een schooljaar. Zijn je briefjes opgebruikt, dan heb je een medisch attest van een arts nodig.

Je bent 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek, zelfs als één of meer van die dagen geen lesdagen zijn:

 • Je hebt een medisch attest van een arts nodig.

Je bent tijdens de examens afwezig wegens ziekte:

 • Je hebt een medisch attest van een arts nodig.

Je geeft de verklaring van je ouders of het medisch attest af op je eerste dag terug op school. Uitzonderingen hierop zijn:

 • Als je meer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) afgeven, dus vóór je terugkomt.
 • Als je voor eenzelfde medische behandeling verschillende keren afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data.
 • Ook als je dikwijls afwezig bent vanwege een chronische ziekte kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen. Wanneer je dan afwezig bent, is het niet nodig om telkens naar een arts te gaan, maar volstaat een verklaring van je ouders.

Overige afwezigheden

In het schoolreglement vind je meer informatie over:

 • Tijdelijk onderwijs aan huis
 • Afwezigheden bij een topsport- of topkunstenstatuut
 • Begrafenis/huwelijk van een familielid
 • Afwezigheid omwille van zwangerschap