Sabine Verheyden | Directie

Eerste leerjaar

A-stroom A-stroom: Klassieke talen

Traject

 • Leerlingcontact
 • Leren leren
 • Leren plannen
2 2

INDI

 • Extra instructie
 • Groepswerk
 • Individueel werk
 • Extra uitdaging
 • Remediëring
3 of 4 2 of 1

Keuzetraject

 • Programmeren
 • Grieks
 • Sport
 • Lezen
1 of 0 0 of 1

Ontdekkingstraject (3x 12 weken)

 • Artistieke vorming
 • TAAL
 • STEM
 • Mens & samenleving
2 0
Nederlands 4 + 1 INDI 4 + 1 INDI
Wiskunde in niveaugroepen 4 + 1 INDI 4 + 1 INDI
Frans 3 + 1 INDI 3 + 1 INDI
Latijn 0 4
Natuur, ruimte en techniek 6 6
Lichamelijke opvoeding 2 2
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 1 1
Engels 1 1
ICT 1 1

Wie voor Klassieke talen kiest, opteert voor een keuzegedeelte van 4u Latijn. In dit pakket zitten geen extra taaluren, STEM of mens en samenleving. Indien leerlingen extra hulp nodig hebben, kunnen zij tijdens de middagpauze bij hun vakleerkrachten terecht.

Leerlingen die geen Latijn willen volgen, kiezen voor een trimestriële cluster van extra taaluren (TAAL),  STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics), artistieke vorming en het vak ‘mens en samenleving’ (over burgerzin en financiële geletterheid).

Tweede leerjaar

A-stroom A-stroom: Klassieke talen

Traject

 • Leerlingcontact
 • Leren leren
 • Leren plannen
1 1

INDI

 • Extra instructie
 • Groepswerk
 • Individueel werk
 • Extra uitdaging
 • Remediëring
3 of 4 3 of 4

Keuzetraject

 • Programmeren
 • Grieks
 • Sport
 • Lezen
1 of 0 1 of 0

Verrijkingstraject (3x 12 weken)

 • TACT
 • TAAL
 • ICT
 • Mens & samenleving
2 2

BASISOPTIE 

 • STEM-wetenschappen
 • Moderne talen & wetenschappen
 • Economie & organisatie
 • Klassieke talen (Latijn)
5 5
Nederlands 3 + 1 INDI 3 + 1 INDI
Wiskunde in niveaugroepen 3 + 1 INDI 3 + 1 INDI
Frans 3 3
Natuur, ruimte en techniek 4 + 1 INDI 4 + 1 INDI
Lichamelijke opvoeding 2 2
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Engels 2 2

In het tweede middelbaar kies je een basisoptie. De leerstof die je tijdens deze 5 uren krijgt, dient als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Het kan je helpen om op het einde van het tweede jaar een studierichting te kiezen die het best aansluit bij jouw interesses. In totaal zijn er 11 basisopties (meer info op www.ond.vlaanderen.be), waarvan het Lutgardiscollege er 4 aanbiedt: Klassieke talen (Latijn), Moderne talen en wetenschappen, Economie en organisatie en STEM-wetenschappen.