Sabine Verheyden | Directie

Wat als een leerkracht afwezig is?

Indien een leerkracht afwezig is, kan er een uitzondering worden gemaakt op de dagindeling: 

  • Alle leerlingen: Bij de aangekondigde afwezigheid van een leerkracht, is het de leerlingen toegestaan om tijdens het eerste lesuur toe te komen (verplicht aanmelden op het secretariaat voor de start van het tweede lesuur). Een aangekondigde afwezigheid zal uiterlijk de dag voordien (voor 16.00u.) via een smartschool-bericht gecommuniceerd worden.
  • Leerlingen van de eerste graad: In de namiddag kunnen de leerlingen vanaf het zevende lesuur naar huis indien de lessen van dit uur niet kunnen doorgaan. Een niet-aangekondigde afwezigheid zal uiterlijk de dag zelf voor 12.00u. gecommuniceerd worden.
  • Leerlingen van de tweede en derde graad: In de namiddag kunnen de leerlingen vanaf het zesde lesuur naar huis indien de lessen van het zesde en zevende uur niet kunnen doorgaan. Een niet-aangekondigde afwezigheid zal uiterlijk de dag zelf voor 12.00u. gecommuniceerd worden.

Toestemming voor deze uitzondering dient bevestigd te worden bij aanvang van het schooljaar op de digitale leerlingenfiche.