Sabine Verheyden | Directie

Middagpauze en middagpasje

Tijdens de middagpauzes worden verschillende activiteiten georganiseerd die kaderen in het pedagogisch project van de school, een overzicht van deze activiteiten is terug te vinden op de digitale valvas. Alle leerlingen kunnen deelnemen aan deze middagactiviteiten.

Om ‘s middags de school te verlaten en terug binnen te komen zal je spontaan een pasje moeten tonen aan de schoolpoort. In de volgende gevallen kan je van het secretariaat zo’n pasje krijgen:

  • Je zit in de derde graad én je bent ouder dan 18: je krijgt een pasje dat het hele schooljaar geldig is.
  • Je zit in het vierde, vijfde of zesde middelbaar en je bent minderjarig, maar je ouders geven je de schriftelijke toestemming om de school ‘s middags te verlaten.
  • Je zit in de eerste graad of het derde jaar en je ouders geven je de schriftelijke toestemming om ’s middags bij familie (binnen een straal van 1km rond de school) te gaan eten: je krijgt een pasje dat geldig is op de aangeduide dag(en). Je krijgt geen toelating om de school ‘s middags te verlaten om een broodje te kopen of in een snackbar te gaan eten.

    Toestemming voor een middagpasje dient bevestigd te worden bij aanvang van het schooljaar op de digitale leerlingenfiche.