Sabine Verheyden | Directie

Ouderraad

 • De ouderraad : even voorstellen !

  Waarom zou u lid worden van de ouderraad ?

  • U bent een geïnteresseerde ouder.  Wat uw kinderen leren en ervaren op school boeit u.  Daar wil u meer over weten.
  • U hebt misschien vragen of bedenkingen over afspraken en regels binnen de school, en u wil samen met andere ouders en het schoolteam hierover van gedachten wisselen. Concrete voorbeelden: wat denkt u bijvoorbeeld over de nieuw ingevoerde afspraak dat leerlingen van het 1e tot en met het 4e jaar tijdens de middag op school moeten blijven ?  Of wat vindt u van de extra-muros activiteiten : aantal uitstappen, bestemming, kostprijs voor de ouders ?
  • U bent bereid om wat tijd te spenderen aan activiteiten van de ouderraad. De opbrengst van de jaarlijkse evenementen gaat integraal naar de aankoop van materiaal voor leerlingen.  Zo werd de vorige opbrengst besteed aan de aankoop van extra picknicktafels op de speelplaats.  Uw kinderen kunnen vast en zeker bevestigen dat deze aankoop enthousiast werd onthaald.
  • U wil samen met ons nadenken over thema’s die belangrijk zijn voor alle jongeren, zoals pesten of omgaan met verslavende middelen.

  Herkent u zichzelf in één of meerdere van bovenstaande punten ?

  Aarzel dan niet en neem contact op met ons of kom gewoon vrijblijvend eens kijken bij een vergadering van de ouderraad.

  Dit kan u doen via mail : ouderraad@lutgardiscollege.be

  De huidige leden van de ouderraad zijn :

  • Remi Boel (Voorzitter)
  • Marc Dechèvre
  • Dominique Paulus
  • Stéfanie Van De Velde